× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

A început depunerea cererilor pentru înscrierea în programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate

Ziarul Teleormanul • 26-09-2023, 14:00:10 • 66 vizualizari
 

Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman informează că a început depunerea cererilor pentru înscrierea în “Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024”.

Având în vedere că termenul de depunere a cererilor se încheie pe 5 octombrie 2023, cultivatorii de legume în spații protejate din județul Teleorman sunt așteptați la sediul instituției pentru depunerea cererii de înscriere în program, însoțită de documentele solicitate privind obținerea ajutorului de minimis.

Documentele care însoțesc cererea: copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit; copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024; împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea; dovadă cont activ bancă/trezorerie; adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; declarație pe proprie răspundere că nu a mai depus cerere pentru ajutorul de minimis și la altă direcție agricolă.

Subvenția acordată de Guvernul României, prin direcțiile agricole județene, este în valoare maximă de 1000 euro/1000 mp/beneficiar.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
început Depunerea Cererilor Pentru înscrierea Programul Susținere Producției Legume Cultivate