× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Acordarea pensiei de urmaș copiilor care fac dovada continuării studiilor

Ziarul Mara • 24-08-2022, 10:00:15 • 20 vizualizari
 

În conformitate cu prevederile legale privind sistemul unitar de pensii publice, în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2022.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2022-2023 urmează o formă de învățământ, organizată potrivit legii.

Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2022.

În cazul nedepunerii acestei adeverințe, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2022, urmașii în vârstă de până la 26 de ani, care sunt studenți, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2022 a dovezii privind continuarea studiilor. Într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2022 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2022-2023, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere, până la data de 25.09.2022, se va reține de la plată pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022.

Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25.10.2022, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2022 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

Cornelia RĂDULESCU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Acordarea Pensiei Urmaș Copiilor Dovada Continuării Studiilor