× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Ajutorul de deces se acordă și în 2024. Acte necesare și condiții de acordare

Ziarul Mara • 13-01-2024, 10:00:20 • 94 vizualizari
 

Cuantumul ajutorului de deces acordat românilor care trec prin momente dificile s-a majorat de la 1 ianuarie 2024, cu 778 de lei.

In primul rând, trebuie stabilit că, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se acorda unei singure persoane care poate fi, după caz:

soțul supraviețuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoana care dovedește cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor menționate mai sus.

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achita asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi: soțul/soția; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârsta de pana la 18 ani sau, daca își continua studiile, pana la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârsta, aflați în întreținere, daca au devenit inapți pentru munca din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinții si bunicii oricăruia dintre soți.

In situația în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, în vârsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu condiția prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:

– In cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 7.567 lei (de la 6.789 lei);

– In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei (de la 3.395​ de lei)

Ajutorul de deces se achita în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

-casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

-institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Acte necesare ajutor de deces în 2024

-cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

-certificat de deces (original si copie);

-act de identitate al solicitantului (original si copie);

-acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

-dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

-act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);

-adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

-adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, dupa caz.

-dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces, dupa caz.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

Noutati ajutor de deces 2024

Începând cu luna septembrie 2024, după cum stabilește noua lege a pensiilor (Legea 360/2023), ajutorul de deces se va acorda si in cazul decesului persoanelor care se asigura cu cel putin șase luni înainte, indiferent de stagiul de cotizare realizat, dar si in cazul decesului unei persoane aflate in concediul pentru creșterea copilului.

Totodată, plata ajutorului de deces se va putea face si către firme, nu doar către persoane fizice, atâta timp cat fac dovada ca au suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Mircea OLTEANU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Ajutorul Acordă Necesare Condiții Acordare