× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Ajutorul financiar acordat pensionarilor cu venituri mai mici de 3.000 de lei

Ziarul Mara • 15-09-2023, 10:00:20 • 126 vizualizari
 

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România și ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

-veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;

-veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;

-veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții;

-indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004

-soțului supraviețuitor, copilului și părintelui eroului martir;

-soțului supraviețuitor, copiilor și părinților celui decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;

-indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991 invalizilor de război, veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentați de război în afara serviciului ordonat.

-veniturile din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009;

-veniturile din salarii și asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Art. X. –

(1) În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 lei, astfel:

– 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

– 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și 2.000 lei;

– 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și 3.000 lei.

(2) Ajutorul financiar prevăzut la alin.1) se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:

– în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;

– în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;

– în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

De reținut:

– În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;

– Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în lunile ianuarie, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;

– La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;

– Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite și care au domiciliul în România (persoanele care au locul de ședere/ reședință obișnuință în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar);

– Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;

– Ajutorul financiar se recuperează în cazul în care drepturile de pensie urmau să fie suspendate/ încetate în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 și ulterior se constată că au fost acordate necuvenit;

– Ajutorul financiar nu se recuperează în situația drepturilor de pensie care vor fi revizuite/recalculate prin decizii administrative emise ulterior lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, în urma cărora se

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Ajutorul Financiar Acordat Pensionarilor Venituri