× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “ACHIZIȚIA UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUĂRII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ȘI ÎNTRETINERE A HELESTEULUI TOTITA”

Ziarul Teleormanul • 10-11-2023, 14:00:12 • 62 vizualizari
 

ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT

“ACHIZIȚIA UTILAJELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUĂRII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE ȘI ÎNTRETINERE A HELESTEULUI TOTITA”

COMUNA DRACEA, în calitate de Beneficiar al finanțării, anunță finalizarea implementării proiectului intitulat: “ACHIZITIA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE SI INTRETINEREA HELESTEULUI TOTITA”, Contract de finanţare nr. 841 / 2023, cod SMIS 156674, ce a fost derulat în Comuna Dracea, judeţul Teleorman, România, în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 – 2020, Măsura nr. 1 – Consolidarea competitivității zonei de pescuit din teritoriul FLAG Dunărea de Sud.

Obiectivul principal al proiectului a constat în “Dezvoltarea economică, social si de mediu a zonei pescărești și valorificarea sectorului pescăresc într-o manieră sustenabilă”, iar acest lucru s-a realizat prin achiziționarea de utilaje și echipamente necesare activităților de salubrizare, curățare și întreținere a heleșteului Totița. Astfel, atât comunitatea locală cât și membrii comunității pescărești și pescarii amatori din comuna Dracea sau comunele învecinate de pe teritoriul FLAG Dunarea de Sud, au posibilitatea să se relaxeze la un picnic sau la o partida de pescuit pe malul unui lac bine întreținut.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific urmărit de investiție a constat în diversificarea activităților in scopul stimulării investițiilor in turismul cu specific pescăresc și a pescuitului recreativ. Acest lucru s-a realizat doar prin achiziționarea de utilaje și echipamente necesare desfășurarii activității de salubrizare și întreținere a heleșteului cu rolul principal de a face actractivă zona de pescuit atât în rândul pescarilor din zonă sau regiune, cât și în rândul turiștilor care vor de exemplu în week-end sau în zilele libere să serveasca un picnic pe malul apei, să meargă cu cortul în zonă, sau vor să se relaxeze la pescuit.

 Valoarea totală a proiectului: 939.126,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 939.126,10 lei.

Data de începere şi data de finalizare proiect: 28/07/2022 și 31/12/2023.

COMUNA DRACEA

Cod fiscal 16367837, sediul în localitatea Dracea, str. Principala nr. 375, judetul Teleorman, cod poştal 147101,  România, telefon: 0347807230, poștă electronică primariadracea19@gmail.com

 

 

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
ANUNȚ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT ACHIZIȚIA UTILAJELOR ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUĂRII SERVICIILOR