× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziarul Teleormanul • 29-09-2023, 10:00:14 • 43 vizualizari
 

Comunicat de presă
PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
Anunț începere implementare proiect
Beneficiar: COMUNA PUTINEIU, JUDEȚUL TELEORMAN                                                                                                                                             Data: 27.09.2023
COMUNA PUTINEIU, JUDEȚUL TELEORMAN anunță începerea activităților pentru implementarea proiectului „DOTAREA ȘCOLII DIN COMUNA PUTINEIU, JUDEȚUL TELEORMAN”, cod F-PNRR-Dotări-2023-3216 , finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul VI. Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexeʺ, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.
Obiectiv general: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Putineiu și asigurarea unei infrastructuri minime pentru desfășurarea activității didactice în bune condiții de învățământ.
Activități principale ale proiectului sunt:
1. Modernizarea a 9 săli de clasă (din care 5 săli sunt pentru ciclul de învățământ primar și 4 săli sunt pentru ciclul de învățământ gimnazial)
2. Modernizarea prin dotarea cu echipamente TIC a 7 săli de clasă (din care 5 săli pentru ciclul de învâțământ primar și 2 săli pentru pentru ciclul de învățământ preșcolar)
3. Dotarea unui Laborator de Informatică în cadrul Școlii Gimnaziale Putineiu cu dotarea de echipamente a acestuia
4. Înființarea unui Laborator multidisciplinar de Fizică-Chimie-Biologie
5. Înființarea unui Cabinet Metodic Învățământ Primar
Cod proiect: F-PNRR-Dotari-2023-3216;
Contract de finantare: nr. 629DOT ⁄ 2023
Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 691.294,80 lei;
Valoarea eligibilă din PNRR: 580.920,00 lei;
Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 110.374,80 lei;
Perioada de implementare a proiectului: 12 de luni.
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României.

PRIMAR, IONUȚ DORIN SIMA

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
COMUNICAT PRESĂ