× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Concediul fără plată diminuează durata concediului de odihna

Ziarul Mara • 06-10-2023, 10:00:20 • 47 vizualizari
 

Concediul de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucrătoare, însă durata efectiva a concediului se stabilește în contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.

Concediul fără plată este, deseori, o opțiune la care recurg angajații atunci când nu vor să-și piardă din zilele libere disponibile în concediul de odihnă. Astfel, aceștia pot să-și ia liber în orice moment, asumându-și faptul că nu vor fi plătiți în aceste zile (spre deosebire de concediul medical sau de concediul de odihnă, unde plata este integrală, în continuare).

La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor si perioada absentei de la locul de munca în situații neprevăzute, determinate de o urgenta familiala, se considera perioade de activitate prestata.

In schimb, absentele nemotivate si concediile fără plată se scad din vechimea în muncă, prin urmare se scad și de la calculul concediului anual de odihna.

Va prezentăm următoarea situație: “Persoana x are concediu fără plată în luna august 2023 de 10 zile. Cat concediu de odihna are dreptul in luna august 2023 având în vedere ca pe an are negociat un concediu de odihna de 21 zile?”

Daca persoana are dreptul într-un an calendaristic la 21 de zile de concediu de odihna, într-o luna are dreptul la 1,75 zile CO (21 zile CO/an calendaristic: 12 luni)

Daca în luna august a lipsit 10 zile, pentru luna august mai are dreptul la o zi de concediu de odihna.

Fracțiile ce depășesc jumătatea se întregesc în favoarea salariatului.

Concediul fără plată diminuează durata concediului de odihna numai în situația în care concediul fără plata nu a fost luat pentru formare profesionala (art. 16 alin. (7) din Codul muncii).

Extras din Codul Muncii, Legea nr. 53/2003

Articolul 16

(…)

(6) Absentele nemotivate si concediile fără plată se scad din vechimea in munca.

(7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesionala fără plată, acordate în condițiile art. 155 si 156.

(…)

Articolul 155

(1) Concediile fără plată pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

Articolul 156

(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesionala trebuie sa fie înaintata angajatorului cu cel puțin o luna înainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de începere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea instituției de formare profesionala.

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesionala se poate realiza si fracționat in cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare in anul următor in cadrul instituțiil

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Concediul Fără Plată Diminuează Durata Concediului Odihna