× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Copiii beneficiari ai pensiei de urmaş trebuie să facă dovada continuării studiilor până la 25 septembrie / În caz contrar, riscă suspendarea plății

Ziarul Teleormanul • 23-08-2022, 14:00:06 • 32 vizualizari
 

Casa Județeană de Pensii Teleorman informează că, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2022.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2022 – 2023 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2022. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 se reține de la plată potrivit procedurii.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2022 și în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2022 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2022 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2022 – 2023, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2022, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2022. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2022, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2022 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Copiii Beneficiari Pensiei Urmaş Trebuie Dovada Continuării Studiilor Până Septembrie