× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Deputat PNL, MARIA STOIAN: Sprijin esențial destinat școlilor mici pentru reducerea absenteismului și îmbunătățirea rezultatelor elevilor

Informatia de Teleorman • 29-11-2023, 14:00:47 • 110 vizualizari
 

Unul dintre obiectivele primordiale ale conducerii PNL a Ministerul Educației îl reprezintă reducerea fenomenului abandonului școlar, amplificat în ultima perioadă, pe fondul crizelor succesive ce au afectat toate domeniile de activitate.
În aceste circumstanțe, menținerea prezenței elevilor la cursurile școlare este un țel esențial al decidenților educaționali, mai ales în zonele defavorizate din punct de vedere economic și social.
În opinia mea, este vital ca statul să se implice la maximum, în vederea identificării soluțiilor optime pentru susținerea copiilor de a nu abandona școala, mai ales a celor proveniți din familii aflate în risc de sărăcie.
Ultimul program lansat de Ministerul Educației este destinat sprijinului școlilor mici, printr-o serie de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), schema de granturi având o alocare financiară 50 de milioane de euro.
Proiectul are drept țintă susținerea unităților de învățământ în vederea derulării unor activități complexe, precum identificarea și monitorizarea elevilor aflați în risc de abandon școlar, pedagogice, extracurriculare/extrașcolare, dar și de informare, consiliere, asistență și educație a părinților/tutorilor legali. Totodată, investițiile vor fi direcționate spre acordarea de subvenții, ajutoare, premii și burse pentru beneficiarii proiectului, dar și pentru efectuarea unor lucrări de amenajare și achiziționarea de bunuri necesare bunei desfășurări a procesului educațional.
Măsurile adresate școlilor mici mai presupun organizarea unor cursuri de formare la nivel regional/național, pe teme relevante pentru prevenirea abandonului școlar, precum și achiziționarea și distribuirea unor bunuri și servicii de digitalizare, respectiv dotări cu echipamente și materiale didactice.
Scopurile principale ale proiectului sunt reducerea absenteismului, creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit), respectiv a competențelor corespunzătoare vârstei elevilor, dinamizarea motivației elevilor pentru învățare și continuarea studiilor și, nu în ultimul rând, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, inclusiv autonomie, perseverență, abilități sociale, comunicare și colaborare.
Sunt convinsă că realizarea acestor investiții își vor atinge țelurile, respectiv prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, sprijinul fiind esențial pentru dezvoltarea armonioasă a tinerei generații.

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Informatia de Teleorman » Articole Informatia de Teleorman »
 
Deputat STOIAN Sprijin Esențial Destinat școlilor Pentru Reducerea Absenteismului îmbunătățir