× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Dreptul la concediu de odihnă se stinge după expirarea termenului de 18 luni

Ziarul Mara • 04-11-2023, 10:00:19 • 176 vizualizari
 

Angajatorul obligat este sa acorde concediul de odihna neefectuat.

Conform art. 146 din Codul muncii, concediul de odihna se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihna anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.

De asemenea, Codul muncii instituie, prin art. 149, obligația salariatului de a efectua în natura concediul de odihna în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

În practica s-a pus problema dacă dreptul salariaților la concediu de odihnă se stinge după expirarea termenului de 18 luni.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), prin hotărârile pronunțate în cauzele C-619/16 si C-684/16, a statuat ca un lucrător nu își poate pierde în mod automat dreptul dobândit la concediu anual plătit pentru ca nu a solicitat concediu. În schimb, dacă angajatorul dovedește ca lucrătorul s-a abținut în mod deliberat si în deplină cunoștință de cauză să își ia concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea să își exercite în mod efectiv dreptul la acest concediu, dreptul Uniunii nu se opune pierderii acestui drept si nici, în cazul încetării raportului de munca, lipsei corelative a unei indemnizații financiare.

De asemenea, CJUE a statuat ca aceste drepturi nu se pot stinge decât daca lucrătorului i s-a oferit efectiv posibilitatea de angajator, în special printr-o informare corespunzătoare din partea acestuia din urma, de a efectua zilele de concediu in cauza in timp util, aspect care trebuie dovedit de angajator.

Așadar, dreptul salariatului la concediu de odihna nu se stinge după trecerea termenului de 18 luni daca angajatorul nu a dat salariatului posibilitatea efectiva sa efectueze zilele de concediu. Culpa angajatorului are ca efect menținerea dreptului la concediu de odihna al salariatului, iar culpa salariatului conduce la pierderea dreptului.

Faptul ca salariatul nu a solicitat acordarea concediului de odihna nu poate fi considerata o culpa a acestuia, așa cum a reținut Curtea de Apel București. Pentru ca salariatul sa fie considerat culpabil, este necesar ca angajatorul sa programeze concediul de odihna in condițiile Codului muncii și să îl informeze pe salariat, iar acesta din urma sa refuze efectuarea concediului de odihna.

Curtea de Apel București, într-o speță judecata în anul 2021, a reținut ca „pasivitatea salariaților care nu cer intrarea în concediul de odihna nu poate fi interpretata drept o renunțare la concediul neefectuat, întrucât o astfel de interpretare ar contraveni prevederilor art. 38 din Codul muncii, conform cărora angajații nu pot renunța la drepturile recunoscute de lege. În consecință, zilele de concediu neefectuate, ramase din anii anteriori trebuie compensate în bani la încetarea raporturilor de munca”.

Mircea OLTEANU

/

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Dreptul Concediu Odihnă Stinge Expirarea Termenului