× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale, proiect de lege susținut de senatorul PSD de Teleorman Dănuț Cristescu

Ziarul Teleormanul • 17-08-2023, 14:00:09 • 67 vizualizari
 

92 de senatori și deputați, printre care și senatorul PSD de Teleorman Dănuț Cristescu, au inițiat un proiect de lege ce prevede înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale, proiect care a fost adoptat de Senat, fiind înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere la reluarea activității parlamentare.

Argumentele unei astfel de inițiative legislative sunt prezentate de inițiatori în expunerea de motive: “Contextul socio-economic european şi strategiile de dezvoltare ale Uniunii Europene au adus în prim-plan necesitatea dezvoltării lanţului alimentar scurt şi valorificarea superioară a produselor locale, consacrând conceptul “De la fermă la consumator”. Astfel, existenţa unor locuri de servire a mesei în zona rurală creează un lanţ alimentar scurt şi reprezintă tranziţia către un sistem alimentar mai sănătos şi durabil, prin promovarea şi vânzarea produselor alimentare direct din exploataţia agricolă, în special din gospodăria ţărănească, aproape de sursa de producţie primară. Creşterea şi diversificarea surselor de venit sunt o necesitate pentru dezvoltarea comunităţilor rurale din România, în special în zona montană, care, prin limitarea posibilităţilor de utilizare a terenurilor agricole, din cauza altitudinii şi a condiţiilor de climă, este considerată defavorizată. În acest sens, începând cu anul 2020, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, s-a implicat în procesul de informare, promovare şi reglementare a Punctului Gastronomic Local, considerându-l a fi un element important în dezvoltarea unui turism montan sustenabil, prin valorificarea superioară a producţiei primare sub forma produselor culinare sau a specialităţilor gastronomice cu specific local. Trebuie subliniată importanţa turismului rural, în special a celui gastronomic, acesta fiind un factor de coeziune şi de reducere a decalajelor între zona rurală şi cea urbană, prin crearea unui model de socializare în jurul actului gastronomic tradiţional, specific fiecărei zone, fenomen aflat în plină creştere la nivel european. Punctele Gastronomice Locale sunt un factor important pentru asigurarea serviciilor de bază necesare dezvoltării turismului în spaţiul rural. în Uniunea Europeană turismul activ şi turismul rural sunt sectoare importante ale industriei turismului. în România, unde economia rurală este afectată de schimbarea accelerată a societăţii şi unde un procent ridicat din populaţie este dependentă de agricultură, turismul activ şi cel rural pot ajuta la diversificarea economiei rurale. Aceste tipuri de turism aflate într-o continuă şi interdependentă dezvoltare, creează noi locuri de muncă, protejează şi sporesc cultura locală şi tradiţiile, dezvoltând astfel o cerere de servicii de bază în zona rurală.

Punctul Gastronomic Local este soluţia pentru punerea în valoare a producţiei primare rurale, în special în gospodăria ţărănească şi deschide noi oportunităţi de piaţă pentru fermieri, prin promovarea şi vânzarea produselor alimentare, valorificate superior, aproape de sursa de producţie, în acord cu obiectivele strategiei europene “De la fermă la consumator”. De asemenea, dezvoltă oportunităţi economice semnificative pentru locuitorii din mediul rural, persoane cu venituri scăzute, prin diminuarea şomajului, crearea de locuri de muncă şi implicit venituri stabile, precum şi menţinerea tinerilor în zona rurală. Având în vedere cerinţele de autorizare şi funcţionare a unui restaurant, precum şi costul ridicat al dotării unei bucătării aferente acestuia, s-a dezvoltat o economie informală a produselor culinare servite consumatorilor, în special în cazul facilităţilor de cazare din mediul rural. Din cauza lipsei certificării pregătirii profesionale în domeniul gastronomic şi a unei reglementări adecvate, multe persoane cu experienţă culinară vastă, dobândită în familie, nu au posibilitatea să gătească pentru a obţine venituri legale din aceasta activitate. Prin urmare, aceste persoane simt că nu au o altă opţiune şi desfăşoară activităţi comerciale neautorizate de preparare a alimentelor, în bucătăria particulară, cu acces redus la educaţia privind cele mai bune practici sau orientări de igienă şi siguranţă alimentară.

Dezvoltarea Punctelor Gastronomice Locale va contribui la creşterea bunăstării locuitorilor din zona rurală, va permite crearea de noi locuri de muncă şi asigurarea unei surse de venituri stabile, diminuarea şomajului, accesul persoanelor cu dizabilităţi în piaţa muncii, menţinerea tinerilor în zona rurală, precum şi creşterea nivelului de educaţie privind igiena şi siguranţa alimentară. Dezvoltarea Punctelor Gastronomice Locale va genera venituri suplimentare la bugetul de stat, va crea oportunităţi economice semnificative în zona rurală şi va diminua economia informală”.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Înființarea Funcționarea Punctelor Gastronomice Locale Proiect Susținut Senatorul Teleorman