× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

IPJ Teleorman recrutează candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale IGPR, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024

Ziarul Mara • 19-10-2023, 10:00:21 • 314 vizualizari
 

Inspectoratul de Politie Judeţean Teleorman desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ postliceal ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, învăţământ cu frecvenţă, pentru următoarele instituții de învățământ:

  • Şcoala de Agenţi de Poliţie “VASILE LASCĂR” – Câmpina;
  • Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” – Cluj-Napoca;
  • Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Candidaţii au obligaţia de a consulta periodic site-ul de internet al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere, cu scopul de a se informa cu privire la date de interes privind procesul de admitere.

Precizări privind depunerea documentelor

ATENŢIE ! Completarea documentelor se va face cu majuscule, cu cerneală/pastă albastră;

Întocmirea autobiografiei se va realiza olograf, cu cerneală/pastă albastră;

CV-ul model comun european va fi tehnoredactat;

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, intrarea din str. Libertăţii (poarta auto), documentele solicitate în prezentul anunţ până la data de 24 noiembrie 2023, cu condiţia ca cererea de înscriere să fie depusă la adresa de e-mail resurseumane@tr.politiaromana.ro, în perioada menţionată anterior, respectiv 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, după următorul program: până la data de 24.11.2023, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00- 14:00.

ATENŢIE! Candidaţii vor depune dosarul de recrutare în volum complet, doar după ce le-a fost comunicat pe adresa de e-mail codul unic de identificare. Candidaţii vor aduce la dosarul de recrutare şi cererea de înscriere, în original.

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

Pentru completarea dosarului până la data de 24 noiembrie 2023, va fi depus un dosar plic din carton cu următoarele documente:

1 – Cererea de înscriere;

2 – Curriculum vitae model comun european – tehnoredactat (se poate descarca de pe site-ul IPJ Teleorman, document anexat la prezentul anunţ);

3 – Documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: diplomă de bacalaureat/diplomă echivalentă cu aceasta, ale foaie matricolă sau adeverinţă care atestă promovarea examenului de bacalaureat (se va menţiona pe aceasta notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) şi foaia matricolă, pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea altor studii.

Documentele vor fi prezentate în original, în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea certificării. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată.

Candidaţii se vor prezenta în vederea înscrierii cu documentele mai sus menţionate, în original, pentru certificarea conformităţii. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

Candidaţii pot opta pentru una din cele două instituţii de învăţământ din prezentul anunţ.

Examinarea medicală se realizează conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 105/2020.

Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare.

Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 24 noiembrie 2023, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare. Tabelul privind candidații programați la testare, data, ora și locația examinării, precum și rezultatele testării vor fi postate pe site- ul I.P.J. Teleorman la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt medical”, activitatea de recrutare încetează.

Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

  • a) subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%;
  • b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%;
  • c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%.

La punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză.

Rezultatele obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin postare pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ pentru care au optat candidaţii, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 – 14:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0247/407111.

ATENŢIE! Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de admitere la unităţile de învăţământ pentru care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman realizează activitatea de recrutare în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii la adresa https://tr.politiaromana.ro, secțiunea Carieră-Admitere, prin urmare candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la toate informaţiile.

Mircea OLTEANU

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Teleorman Recrutează Candidaţi Pentru Admiterea Instituţiile învăţământ Postliceal Sesiunea