× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria

Primaria Alexandria • 26-02-2024, 20:00:37 • 84 vizualizari
 

Municipiul Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, identificate astfel :
 teren intravilan, în suprafaţă de 232,00 mp din acte şi 236,00 mp din măsurători, identificat cu număr cadastral 34324, înscris în Cartea Funciară nr. 34324, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, str. Magnoliei, nr. 18-20.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/29.01.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 teren intravilan, însuprafață de 362,00 mp, identificat cu numărul cadastral 34312, înscris în Cartea Funciară nr. 34312, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria,str. Fabricii,nr. FN, zona Grădinița nr. 8.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/29.01.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 teren intravilan, în suprafață de 3,00 mp, identificat cu număr cadastral 34323, înscris în Cartea Funciară nr. 34323, aparținând domeniului privat al Municipiului Alexandria, situat în municipiul Alexandria, strada Ion Creangă, nr. FN, zona bloc 407, sc. B, ap. 22.
Vânzarea prin licitație publică a imobilului menționat este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/29.01.2024 și se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Licitaţiile vor avea loc în data de 21.03.2024 ora 10 00 la sediul Municipiului Alexandria, situat în str. Dunării, nr. 139.

Înscrierile la licitație se primesc la Registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cel mai târziu în data de 19.03.2024, până la orele 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare și Valorificare Domeniul Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132,127.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 11.03.2024.’

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Primaria Alexandria » Articole Primaria Alexandria »
 
Licitaţie Publică Pentru Vânzarea Terenuri Aparțin Domeniului Privat Interes Municipiului Alexan