× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Lucrările candidaților, evaluate digitalizat odată cu sesiunea de toamnă a Bacalaureatului

Ziarul Teleormanul • 16-08-2023, 14:00:10 • 122 vizualizari
 

Odată cu sesiunea august – septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat, ale cărui probe scrise au început miercuri, 16 august, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților.

În sesiunile iunie – iulie 2022 și iunie – iulie 2023 ale examenului național de bacalaureat, respectiv ale evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-a pilotat evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise pentru candidații din județele Călărași și Dâmbovița.

Potrivit ministerului, decizia de a generaliza evaluarea digitalizată este fundamentată pe beneficiile confirmate odată cu pilotarea: anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării; eliminarea birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării); reducerea timpului de lucru destinat evaluării; transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct; scăderea riscului erorii umane în privința: calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afișării rezultatelor; posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau școli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.

Pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

În această perioadă, au fost parcurse etapele pentru pregătirea procesului de evaluare digitalizată și au fost elaborate și transmise ghidurile pentru fiecare rol de utilizator din platformă.

Procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Lucrările Candidaților Evaluate Digitalizat Odată Sesiunea Toamnă Bacalaureatului