× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Modificări privind CAS şi CASS în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă începând cu veniturile aferente lunii august 2022

Ziarul Teleormanul • 23-08-2022, 18:00:07 • 31 vizualizari
 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman aduce precizări privind contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial. Astfel, acestea nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale calculate asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează aceste contribuţii sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

Dacă contribuţiile sociale obligatorii (CAS) şi (CASS) calculate pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial sunt mai mici decât contribuţiile sociale obligatorii calculate asupra salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care acestea se datorează, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii: a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare; b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Angajatorii vor solicita persoanelor enumerate mai sus documente justificative din care să rezulte că se află în situaţiile menţionate anterior, pentru cazurile prevăzute la litera a), c) şi d), în cazul situaţiei prevăzute la alin. (57 ) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Modificări Privind Contractelor Muncă Parţial Normă întreagă începând