× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Opt angajatori din sectorul public și privat, verificați de ITM Teleorman, la finele lunii august

Ziarul Teleormanul • 21-09-2022, 14:00:06 • 18 vizualizari
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat, în perioada 23.05-31.08.2022,  acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale și  spitale.

În desfășurarea acțiunii, inspectorii de muncă au verificat 8 angajatori din sectorul public și privat.

Pentru deficiențele constatate cu ocazia controalelor, au fost aplicate amenzi în valoare de 4000 lei și au fost dispuse 23 de măsuri de remediere a neconformităților.

Cele mai frecvente deficiențe constatate: menținerea curățeniei în interiorul silozului de cereale este la un nivel foarte slab, în sensul că straturile de praf sunt foarte semnificative pe toate palierele silozului și persistă, ceea ce duce la formarea norilor de praf și la crearea atmosferelor potențial explozive în interiorul silozului de cereale; nu este asigurată semnalizarea de securitate conformă în cadrul silozurilor de cereale (clasificarea zonelor, riscul la explozie și incendiu lipsă sau deteriorate), la toate tablourile electrice; aparatura electrică de comutație (întrerupătoare, relee, etc.) și corpurile de iluminat nu sunt în protecție ANTIEX. Motoarele de acționare ale echipamentelor tehnice din cadrul silozului nu sunt în construcție ANTIEX (cablurile de alimentare ale motoarelor electrice nu sunt conectate în cutii de borne în construcție ANTIEX); certificatul de examinare „in situ” expirat pentru instalațiile care funcționează în mediu potențial exploziv; în planul de prevenire și protecție nu au fost stabilite măsuri prioritare pentru zonele cu risc ridicat și specific; în evaluarea riscurilor nu au fost luate în considerare riscuri generate de creșterea cantității de oxigen administrată pacienților, implicit creșterea concentrației de oxigen în atmosfera încăperilor unde sunt tratați acești pacienți; lucrătorii unității nu au fost instruiți asupra fișelor cu date de securitate ale agenților chimici periculoși, inclusiv pentru oxigenul medical.

Obiectivele acțiunii: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de  recepţionare,  condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a băuturilor alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi economice în care există riscuri de incendiu şi explozie reprezintă un obiectiv permanent al Inspecției Muncii și trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

În activităţile de recepţionare, condiţionare, conservare, păstrare şi valorificare a produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În  procesele  tehnologice care se desfăşoară în activităţile din silozuri, fabricile de pâine şi fabricile de producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. De asemenea, exploziile se pot declanşa şi ca urmare a depozitării seminţelor de floarea-soarelui şi şroturilor de soia, în celulele silozurilor, în care se creează condiţii de emanare a gazelor pirofore.

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile (ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. Prin urmare, orice sistem sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie să fie ţinut departe de surse de căldură datorită proprietăţilor comburante ale oxigenului.

Related

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Teleormanul » Articole Ziarul Teleormanul »
 
Angajatori Sectorul Public Privat Verificați Teleorman Finele August