× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Pensia de invaliditate

Ziarul Mara • 13-09-2023, 09:17:39 • 105 vizualizari
 

Pensia de invaliditate este reglementată de Legea 263/2010.

Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale, conform legii;

b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu munca.

Beneficiază de pensie de invaliditate şi persoanele care se află în situaţiile: a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici.

Au dreptul la pensie de invaliditate şi elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale.

Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate, în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

-de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

-de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

-de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Stagii de cotizare necesare obţinerii unei pensii de invaliditate:

Urmare Deciziei nr. 680 din 26 iunie 2012 a Curţii Constituţionale care a determinat modificarea art. 73 din Legea nr. 263/2010, accesul la pensia de invaliditate NU mai este condiţionat de stagiul de cotizare realizat în raport cu vârsta la data emiterii deciziei medicale, ci doar de încadrarea într-un grad de invaliditate confirmat prin decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii competente.

Indemnizatia pentru insotitor

Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.

Plata indemnizatiei se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate.

Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii care:

-prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;

-au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;

-au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, acordandu-se din oficiu, cuantumul cel mai avantajos..

Indemnizaţia pentru însoţitor se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Acte necesare pentru inscrierea la pensia de invaliditate:

-cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate

-decizia medicala emisa de medicul expert al asigurarilor sociale;

-adeverinta din care sa rezulte încetarea platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca si cuantumul acesteia (unde este cazul )

carnetul de munca ;

-carnetul de asigurari sociale ;

-alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;

-livretul militar;

-diploma de studii si foaie matricola sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;

pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;

adeverința care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

-adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;

-adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

-dovada certificarii stagiului de cotizare;

-dovada calitatii de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret-Lege nr.118/1990 ( certificat de luptator si brevet )

-procura speciala pentru mandatar (unde este cazul).

Cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.

Mircea OLTEANU

/

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Pensia Invaliditate