× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Proiectul ”Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor”, la final

Liber in Teleorman • 17-01-2024, 10:00:18 • 36 vizualizari
 

Fundația Regală Margareta a României în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele și Școala Gimnazială nr. 1 Islaz, din județul Teleorman, anunță finalizarea proiectul Cluburile Generații – educație nonformală tip outdoor pentru copii cu sprijinul profesorilor, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.      

In perioada 9 noiembrie 2022 – 31 decembrie 2023, în cadrulproiectului s-au desfășurat o serie de activități ce au avut ca scop reducerea abandonului școlar în județul Teleorman și consolidarea premiselor pentru conturarea unui viitor în care copiii sprijiniți să-și poată valorifica potențialul și să contribuie la dezvoltarea comunității locale. 

Astfel, în prima parte a proiectului, 40 de profesioniști – personal didactic și de sprijin – din cadrul celor două unități școlare, au fost implicați în activități de formare în domeniul educației non-formale în sistem outdoor, pentru îmbunătățirea competențelor și dezvoltarea de noi aptitudini profesionale în lucrul cu elevii. Este vorba despreabsolvirea unui program de formare continuă în domeniul educației non-formale calitative și incluzive, aprobat de Ministerul Educației, cu o durată de 80 ore și cu 20 de credite profesionale, precum și participarea la două training-uri care au avut ca teme: implementarea de activități intergeneraționale și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor.

Cadrele didactice și-au îmbunătățit competențele și abilitățile în lucrul cu copiii, fiind capabile să ofere servicii educaționale de calitate adaptate nevoilor acestora. Astfel, începând cu 1 martie 2023, și-au început activitățile în cadrul proiectului, în calitate de experți,unde au desfășurat activități specifice cu cei 335 de elevi beneficiaridin cele două școli partenere:

– 80 de elevi din clasele a IV-a și a VIII-a, au fost implicați în activități de  pregătire și orientare școlară în vederea facilitării tranziției școlare într-un nou ciclu de învățământ, pentru evitarea riscului educațional. În acest sens, au fost inițiate activități defamiliarizare a elevilor cu profesorii și cu disciplinele din ciclul de învățământ liceal. Au avut loc dezbateri și discuții pentru creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii sau reducerea anxietății.Au fost organizate întâlniri non-formale între copiii și profesorii de limba română, matematică, istorie, geografie, cu scopul de a trezi interesul copiilor pentru disciplinele predate de aceștia. Au fost făcute vizite la liceele din Turnu Măgurele, cu scopul de a-i sprijini pe viitorii absolvenți de gimnaziu să se familiarizeze cu următoarea etapă școlară: prezentarea modalității de desfășurare a activitățilorșcolare la nivel de liceu, modalități de notare, beneficii și responsabilități.

– 95 de elevi din învățământul primar și gimnazial au participat la programe interdisciplinare pentru prevenirea și ameliorareaanalfabetismului funcțional. Profesorii responsabili de implementarea acestor activități au organizat activități menite să-i încurajeze pe copii şi să se afirme prin limbajul universal al artei: muzică, poezie, saucreație plastică. Scopul activităților a fost centrat pe valorizarea potențialului creator al elevilor, stimularea aptitudinile, nu numai prin activitățile de la clasă, ci şi prin participarea lor la activități extrașcolare.

– 120 de copii din cele două școli partenere au fost implicați în activități de dezvoltare socio-emoțională în vederea combaterii discriminării, creșterii stimei de sine și dezvoltării abilităților de comunicare și relaționare. Prin jocuri, discuții, povestiri, experții în dezvoltare socio-emoțională au desfășurat activități, care au avut ca obiect: cunoașterea şi intercunoașterea, dezvoltarea coeziunii de grup, a comunicării şi a creativității, activarea şi optimizarea resurselor creative şi integrative, dezvoltarea capacității de exprimare a sentimentelor, trăirilor, creșterea stimei de sine şi autocunoașterea

Începând cu 1 iunie 2023, în funcție de nevoile, dorințele și aptitudinile identificate în rândul celor 335 copii din grupul țintă al proiectului, aceștia au fost implicați în cluburi de activități non-formale:

• cluburi de artizanat: meșteșug, cusut, împletit, tricotat

• cluburi creative: desen, pictură, obiecte decorative realizate manual

• cluburi artistice: dans, cor, muzică, teatru

• cluburi sportive: atletism, fotbal, handbal, șah

– 16 seniori și 120 de copii din ciclurile primar și gimnazial, de la cele două școli, au desfășurat activități intergeneraționale, acestea desfășurându-se sub forma unor ”Povești de viață” și fiind dintre cele mai diverse:

• ateliere de scriere creativă-pagini de jurnal

• ateliere de bune maniere

• reconstituirea unei comunități: ”Arta teatrului, trecut și prezent”, ”În lumea poveștilor” 

• obiceiuri și tradiții locale

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Liber in Teleorman » Articole Liber in Teleorman »
 
Proiectul Cluburile Generații Educație nonformală tip Outdoor Pentru Sprijinul Profesorilor