× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ziarul Mara • 10-10-2023, 10:00:22 • 57 vizualizari
 

Președintele Sindicatului Ordinul Legii , declară pentru redacția ziarului MARA principalele aspecte referitoare la persoanele cu handicap și asistentul personal.

„In județul Teleorman, și nu numai, există primării care nu acordă asistenților personali toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare. Aici mă refer în principal la concediul anual de odihnă, norma de hrană, vouchere de vacanță.

Anumite primării acordă vouchere de vacanță doar angajaților care desfășoară activitatea la sediul primăriei , considerând că asistenții personali care desfășoară activitatea la domiciliul persoanei cu handicap ,nu fac parte din personalul primăriei, ori motivând că nu au avut bani în buget și pentru aceștia. Voucherele de vacanță al căror cuantum este de 1450 lei asupra cărora se aplică o cotă de impozitare de 10% conform prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , se acordă tuturor persoanelor care au calitatea de salariat.

Referitor la concediul de odihnă anual menționez că în conformitate cu prevederile din Codul Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților iar acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Este important de menționat că durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 zile lucrătoare, iar sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, angajatorul fiind obligat să acorde concediu, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul, și nu doar angajaților care desfășoară activitatea la sediile primăriilor.

Unii primari motivează faptul că nu au acordat concediul de odihnă asistenților personali întrucât aceștia nu au cerut, uitând că efectuarea concediilor de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator, iar această programare se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor.

Pe perioada absenței temporare (în timpul concediului anual de odihnă) a asistentului personal, angajatorul are obligația de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal. În situația în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizația prevăzută de lege sau găzduirea într-un centru de tip respiro. Prevederile legale sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Scuza generală a ordonatorilor de credite ai primăriilor este legată de lipsa banilor, însă aceștia nu țin seama de faptul că autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistenților personali, potrivit legii. Asistenții personali, care sunt angajați în cadrul primăriilor, beneficiază de salariu stabilit potrivit Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

La primării se plâng că nu au bani de salarii, iar primii loviți sunt cei care îngrijesc pacienții cu handicap grav, or banii pentru plata acestora vin în cea mai mare parte de la bugetul național, primăriile suportând la rândul lor 10% din sumă. Eu cred că problema este în proasta estimare a costurilor, la constituirea bugetului local, și în faptul că banii de la bugetul național nu ar fi fost solicitați la timp.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a angaja și salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, precum și obligația de a asigura și garanta plata indemnizației lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

Referitor la norma de hrană, precizez că ordonatorii de credite în conformitate cu prevederile din Legea 153/2023 ,începând cu anul 2018, acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană tuturor salariaților cu excepția celor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.

Ceea ce se întâmplă în primării este vădit contrar legii, acestea având obligația de a acorda salariile împreună cu sporurile aferente, impuse de lege, în mod egal, tuturor angajaților, încălcând astfel principiul sistemului de salarizare art.6 litera (b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare si instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție.

Mai aduc la cunoștință dispozițiile legii nr. 145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în care se precizează că persoanele cu handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar autoturismului adaptat handicapului, conform legii, și aflat în proprietatea acestora, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

De asemenea, conform aceleași legi, persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet de tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, pentru 24 de călătorii pe an calendaristic, iar persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii pe an calendaristic.

Consider că este important de menționat faptul că persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Ziarul Mara » Articole Ziarul Mara »
 
Protecția Promovarea Drepturilor Persoanelor Handicap