× Prima Pagina Alege Orasul Cautare
STIRI ALEXANDRIA

STIRI ALEXANDRIA

 

Stadiul obiectivelor de investiţii, realizate prin Programul Anghel Saligny, la data de 30 septembrie 2023

Informatia de Teleorman • 07-11-2023, 14:00:48 • 81 vizualizari
 

ALEXANDRIAReabilitarea şi modernizarea reţelei stradale din Municipiul Alexandria: strada Negru Vodă, strada Cuza Vodă-tronson 2, strada Libertăţii-tronson 1, strada Libertăţii-tronson 5, strada Bucureşti, strada Dunării, strada Alexandru Colfescu, strada Constantin Brâncoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu-In executie

BALACI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Balaci, satul Balaci, judeţul Teleorman

BĂBĂIŢA-Modernizare drumuri de interes local în Comuna Băbăiţa, judeţul Teleorman-2

BEUCA-Modernizare străzi în localităţile Beuca şi Plopi, comuna Beuca, judeţul Teleorman

BLEJEŞTI-Extindere reţea de canalizare menajeră în satele Blejeşti, Baciu şi Sericu, comuna Blejeşti, judeţul Teleorman

BOGDANA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Bogdana, jud. Teleorman, în lungime de 5923,0 m-2,5399

BOGDANA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Bogdana, judeţ Teleorman în lungime de 14.180 m

BOTOROAGA-Modernizare drumuri în comuna Botoroaga, judeţul Teleorman-0.008

BRAGADIRU-Modernizare prin asfaltare străzi în comuna Bragadiru, judeţul Teleorman-3.15%

BRÂNCENI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Brânceni, judeţul Teleorman

BUJORENI-Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Bujoreni, judeţul Teleorman

BUJORU-Sistem de alimentare cu apă şi branşamente la gospodării individuale în comuna Bujoru, judeţul Teleorman-22,406

BUJORU-Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Bujoru, judeţul Teleorman

BUZESCU-Extindere reţea de canalizare şi extindere reţea de apă în comuna Buzescu, judeţul Teleorman-5.43%

CĂLINEŞTI-Asfaltare străzi în Comuna Călineşti, satele Călineşti şi Licuriciu–judeţul Teleorman-3,14

CĂLMĂŢUIU-Sistem de alimentare cu apă şi branşamente la gospodării individuale în comuna Calmăţuiu, judeţul Teleorman-97,70%

CĂLMĂŢUIU DE SUS-Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră, comuna Călmăţuiu de Sus, sat Băcăleşti, judeţul Teleorman-98.85%

CĂLMĂŢUIU DE SUS-Modernizare drumuri de interes local în comuna Călmăţuiu de Sus, judeţul Teleorman

CERVENIA-Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Cervenia, judeţul Teleorman

CERVENIA-Extindere sistem centralizat de canalizare şi staţie de epurare în comuna Cervenia, judeţul Teleorman

CIOLĂNEŞTI-Extindere reţea de canalizare în satele Ciolăneştii din Deal şi Ciolăneştii din Vale din comuna Ciolăneşti, judeţul Teleorman

CIUPERCENI-Reabilitare DC34 în comuna Ciuperceni, judeţul Teleorman

CONŢEŞTI-Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Conţeşti, judeţul Teleorman-55,70%

COSMEŞTI-Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Cosmeşti, judeţul Teleorman

CRÂNGENI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângeni, satele Crângeni şi Balta Sărată, judeţul Teleorman-etapa 2, L=3805 m

CRÂNGENI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângeni, judeţul Teleorman

CRÂNGU-Modernizare drumuri de interes local în comuna Crângu, judeţul Teleorman

DIDEŞTI-Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere  în comuna Dideşti, judeţul Teleorman

DOBROTEŞTI-Modernizare străzi de interes local în comuna Dobroteşti, judeţul Teleorman

DRACEA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Dracea, judeţul Teleorman

DRĂCŞENEI-Extindere sistem centralizat de alimentare cu apă comuna Drăcşenei, judeţul Teleorman şi branşare

DRĂGĂNEŞTI DE VEDE-Modernizare drumuri comunale, drumuri publice din interiorul localităţii com. Dragăneşti de Vede

DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragăneşti-Vlaşca, judeţul Teleorman-91,68%

FÂNTÂNELE-Modernizare şi reabilitare străzi de interes local în comuna Fântânele, judeţul Teleorman

FRĂSINET-Realizare racorduri la reţeaua de canalizare din localităţile Frăsinet şi Clăniţa, comuna Frăsinet, judeţul Teleorman

FRUMOASA-Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna Frumoasa, judeţul Teleorman

FURCULEŞTI-Sursă şi gospodărie de apă, comuna Furculeşti, satele Moşteni, Voievoda şi Furculeşti, judeţul Teleorman -26,20

FURCULEŞTI-Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Furculeşti, judeţul Teleorman-2,51

GĂLĂTENI-Modernizare drumuri de interes local în localităţile Gălăteni, Grădişteanca, Bâscoveni, comuna Gălăteni, judeţul Teleorman

GRATIA-Extindere sursă de apă şi staţie de tratare a apei în comuna Gratia, judeţul Teleorman

IZVOARELE-Modernizare drumuri de interes local în comuna Izvoarele, judeţul Teleorman

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Modernizare DJ 653, lim. jud. Olt-Crângeni, km 66+120-73+845-

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Modernizare şi reabilitare DJ 679E, lim. jud. Argeş-Siliştea Gumeşti (DJ 703), km 7+144-11+430

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Modernizare tronson DJ 504 B, Sfinţeşti (DJ 612)-Vârtoape-Trivalea Moşteni (DJ 504), km 9+509-22+473

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. Dracea, sat Zlata, km 109+083-109+098

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Pod pe DJ 653, peste râul Călmăţui, com. Călmăţuiu, km 87+891-87+904

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Modernizare DJ 503 A, limită judeţ Giurgiu-Drăgăneşti Vlaşca (DJ 503) , km 30+100-32+600

Consiliul Judeţean TELEORMAN-Modernizarea şi reabilitarea tronson DJ 612, Mereni (DJ 601D) -Botoroaga (DJ 503), km 8+100-18+678

LISA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, judeţul Teleorman-22,05%

LIŢA-Modernizare străzi în comuna Liţa, judeţul Teleorman revizia I

LUNCA-Extindere reţea de canalizare în satul Lunca, comuna Lunca, judeţul Teleorman

MAVRODIN-Modernizare străzi în comuna Mavrodin, judeţul Teleorman

MĂGURA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgura, jud. Teleorman

MĂLDĂENI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Măldăeni, judeţul Teleorman-94,37%

MÂRZĂNEŞTI-Asfaltare drumuri de interes local comuna Mârzăneşti, judeţ Teleorman

MÂRZĂNEŞTI-Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Mârzăneşti, judeţ Teleorman

MERENI-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Mereni, judeţul Teleorman

MOŞTENI-Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Moşteni judeţul Teleorman-1,95%

NANOV-Modernizare străzi în comuna Nanov, judeţ Teleorman

NĂSTURELU-Lucrări de asfaltare drumuri în comuna Năsturelu, judeţul Teleorman

NECŞEŞTI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Necşeşti, judeţul Teleorman

NENCIULEŞTI-Înfiinţare sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în comuna Nenciuleşti judeţul Teleorman

OLTENI-Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Olteni, judeţul Teleorman

ORBEASCA-Modernizare drum comunal DC 54

PERETU-Modernizare drumuri de interes local în comuna Peretu, judeţul Teleorman

PERETU-Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare comuna Peretu judeţul Teleorman

PIATRA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Piatra, judeţul Teleorman-3,13

PIETROŞANI-Modernizare străzi de interes local în comuna Pietroşani, judeţul Teleorman-13.23 %

PLOPII-SLĂVITEŞTI-Modernizare străzi în comuna Plopii-Slăviteşti, judeţul Teleorman

PLOSCA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Plosca, judeţul Teleorman

PLOSCA-Sistem centralizat de alimentare cu apă şi sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Plosca, judeţul Teleorman

POENI-Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Poeni, judeţul Teleorman

POROSCHIA-Modernizare drumuri de interes local, sat Poroschia, comuna Poroschia, judeţul Teleorman-49%

POROSCHIA-Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în comuna Poroschia, judeţul Teleorman

PURANI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Purani, judeţul Teleorman-40,34

PUTINEIU-Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Putineiu, judeţul Teleorman şi reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Putineiu, judeţul Teleorman

RĂDOIEŞTI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Rădoieşti, judeţul Teleorman-5,71%

RĂSMIREŞTI-Modernizare drumuri de interes local în comuna Răsmireşti, judeţul Teleorman

ROŞIORI DE VEDE-Modernizare străzi în municipiul Roşiori de Vede etapa 1, judeţul Teleorman-2%

SAELELE-Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere staţie de epurare comuna Saelele, judeţul Teleorman

SĂCENI-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în comuna Săceni,judeţul Teleorman

SÂRBENI-Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile Sârbeni , Sârbenii de Jos şi Udeni, comuna Sârbeni, judeţul Teleorman -78%

SCRIOAŞTEA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Scrioaştea, sat Scrioaştea, judeţul Teleorman

SCURTU MARE-Modernizare drumuri de interes local în comuna Scurtu Mare, judeţul Teleorman-

SEACA-Asfaltare străzi în comuna Seaca, judeţul Teleorman

SEGARCEA-VALE-Modernizare străzi în comuna Segarcea-Vale, judeţul Teleorman-

SEGARCEA-VALE-Modernizare drumuri de interes local în comuna Segarcea-Vale, judeţul Teleorman

SFINŢEŞTI-Modernizare drumuri locale în comuna Sfinţeşti, judeţul Teleorman

SILIŞTEA-Modernizare şi reabilitare drumuri de interes local în comuna Siliştea, judeţul Teleorman

SILIŞTEA-GUMEŞTI-Extindere reţea de apă şi canalizare, branşamente şi racorduri la proprietăţi, comuna Siliştea-Gumeşti, jud. Teleorman-3,47%

SLOBOZIA MÂNDRA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Slobozia Mândra, judeţul Teleorman

SMÂRDIOASA-Înfiinţare reţele de apă potabilă şi gospodărie de apă şi reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Smârdioasa, judeţul Teleorman

STEJARU-Modernizare drumuri de interes local în comuna Stejaru, judeţul Teleorman-10

SUHAIA-Înfiinţare sistem de canalizare menajeră si staţie de epurare în localitatea Suhaia, judeţul Teleorman

ŞTOROBĂNEASA-Modernizare drumuri în comuna Ştorobăneasa, judeţ teleorman

TALPA-Modernizare drumuri de interes local în comuna Talpa, judeţul Teleorman-55,83%

TĂTĂRĂŞTII DE JOS-Modernizare drumuri de interes local în comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman-1.76%

TĂTĂRĂŞTII DE JOS-Modernizare infrastructură de transport în comuna Tătărăştii de Jos, judeţul Teleorman-1.91%

TĂTĂRĂŞTII DE SUS-Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Tătărăştii de Sus, judeţul Teleorman

TRAIAN-Modernizare drumuri de interes local, comuna Traian, judeţul Teleorman

TRIVALEA-MOŞTENI-Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman

TROIANUL-Modernizare şi reabilitare străzi de interes local în comuna Troianul, judeţul Teleorman-8.787

TURNU MĂGURELE-Reabilitare de străzi din zona centrală şi din cartierele Măgurele şi Odaia, precum şi reabilitarea zonei pietonale „Central” din municipiul Turnu Măgurele-etapa I

TURNU MĂGURELE-Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada David Praporgescu şi strada Taberei) şi Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgurele

TURNU MĂGURELE-Reabilitare strada Horia, Cloşca şi Crişan din municipiul Turnu Măgurele

ŢIGĂNEŞTI-Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în comuna Ţigăneşti, jud. Teleorman-36,60

UDA-CLOCOCIOV-Modernizare drumuri de interes local în comuna Uda Clocociov, judeţul Teleorman

VÂRTOAPE-Asfaltare drumuri săteşti, 5 km, comuna Vârtoape, judeţul Teleorman-17

VEDEA-Modernizare  drumuri şi străzi de interes local ȋn comuna Vedea, judeţul Teleorman

VIDELE-Modernizare şi reabilitare străzi în oraşul Videle, judeţul Teleorman

VIIŞOARA-Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare comuna Viişoara, judeţul Teleorman

VITĂNEŞTI-Extindere reţea de distribuţie apă potabilă în satul Schitu Poienari, comuna Vităneşti, judeţul Teleorman-69,32 %

ZÂMBREASCA-Realizare sistem de canalizare menajeră în com. Zâmbreasca, jud. Teleorman

ZIMNICEA-Reabilitare reţele apă potabilă pe străzile orăşeneşti din zona centrală, oraşul Zimnicea, judeţul Teleorman

 
Facebook WhatsApp Messenger
 
 
Continuare pe Informatia de Teleorman » Articole Informatia de Teleorman »
 
Stadiul Obiectivelor Investiţii Realizate Programul Anghel Saligny Septembrie